Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kouzla

26. 10. 2009

Kouzla

Na zničení Shaxe

Duchu vzdušných vírů,
tady nemáš sílu
nezůstaň tu se svým zlem,
smrt tě s tímhle kouzlem vem
(Piper,Phoebe a Paige)

Na podporování kompromisů
Moje slova ať mu projdou myslí,
ať se tvrdohlavec rozmyslí,
ať přísnost jeho roztaje,
a prodloužení,ať tu je
(Paige)

Na zavolání fúrie Piper
Sester moc zase sílí,
po nevinných neviděna pílí
Kdo slyšíš nás tak přijď blíž,
přijď k nám přijď a spočiň již
Krev za krev vyslyš můj hlas,
krev za krev a vrať se zas
(Phoebe a Paige)

Zvratné kouzlo
Vůdčí duchu,vyslyš mě,
zruš tu kletbu,a to hned
(Phoebe a Paige)


Na zničení Gamilla

Myslí malý,
velký zlem.
teď bolest jiných,
sám poznat měj
(všechny)


Kouzlo zlé čarodějky

Přiveď mě a prince v jedno,
ať konečně klesne na koleno
Vzývám ho ať stane vedle,
jako milovaný ženich jejž přisoudilo mi nebe
(zlá čarodějnice)

Na zničení šokaře
Zmiz, my čarodějky na tebe voláme,
a tím teď taky ti poslední ránu dáme
(všechny)


Na zničení Chameleóna

Zlo kryjící se nocí,
toto kouzlo je mou mocí
Přestaň měnit svou podobu,
kouzlo tě pošle do hrobu
(Piper)

K nalezení Piper
Čarodějek dobrých sílo,
zastav zrádné kletby dílo
Volná ty přijď k nám blíž,
přijď a nevzdaluj se již
Krev za krev vzývám tě,
krev za krev volám tě
(Phoebe a Paige)

Na propojení myslí
Život za život,
mysl k mysli,
našeho ducha ihned vyšli
Naše duše na cestu jdou se dát,
k té čí mysl chceme znát
(Phoebe a Paige)

Na vrácení sil
Odkud sem přišli,
tam je vrať,
zatrať slova,
moc mou ztrať
(Piper - ne celé)


Na zjevení múzy

Jako tvůrčí víla,
zjev se mi tvá síla
Světlu jež ti svítí v líci,
rozežeň zraku mého svíci
(Phoebe)

Na přenesení k múze
Tvořivosti sílo,
pomoz konat dílo
Světlo tvé v prstenu nezáří,
ať je teď rozsvítí síla moci tří
(všechny)

Na zničení Devlina
Zlo zákeřný vrah,
temného podsvětí syn
Dobro vyslyš nás,
čarodějky staré jíž teď voláme,
Zlý čaroději zhyň
(všechny)

Na zneviditelnění múzy
Jako tvůrčí víla,
zjev se mi tvá síla
Světlu jež ti svítí v líci,
ať rozžehne zraku mého svíci
(všechny)


Kouzlo o přesvědčení Glena

Mysl a tělo,
ať zvlétnou do výše nevídané
rozumu jeho,
ať teď dostane se nebe pravdy nečekané
(Paige)

Na zavolání ducha Angely
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé stany,
zjev se po mé pravici,
překroč věčnou hranici
Duchu milované Angely,
žádám si tvé vedení,
žádám tě o spojené,
zjev se mezi námi
(všechny)


Na zničení Ludlowa

Svěží vánek,
razí cestou květů ve sny,
Ludlow je zničený
(všechny)


Na zavolání sil

Moci čarodějek vstaň,
kouzlo mocné hned se staň
Voláme tě přijď k nám blíž,
přijď a zůstaň již
(všechny)

Likvidační kouzlo
Ať se objekt její touhy vrátí k ní,
a její trápení ať víc nikdo nevidí
(Paige)

Ke zničení Zdroje
Prudence,Patricie,Penelope,
volám k nám sílu čar a světla,
ať vaše moc stojí na straně naší
a aby ta Zdroj všeho zla ze světa smetla
(vvšechny)


Kouzlo na touhy srdce

Mám slabou vůli
Však silnou lásku,
odpověď hledám na otázku
Ať slova stráví oheň teď
A v srdci svém ať najdu odpověď
(vPhoebe)

Na zničení Kurzona
Z lůna když vyzvedlo tě peklo,
na zemi se vše tě zřeklo
Nechť tě nechce ani nebe
Vzít,ať uchráníme sebe
(všechny)


Likvidační kouzlo

Ať se objekt její zloby rychle rozplyne,
a důvod její ať už nevidíme
(všechny)


Na zničení duchů

Popel popelem,
duch duchem
Vem jejich duši,
ať pozře je zem.
(vPiper)


Na zničení Harpie

Bolesti, v které tě
zatrácíme
Démona pošli
na onen svět
(všechny)


Na získání sil Zdroje

Holus into exitus omne
(čaroděj)


Na zničení Zdroje

Prudence,Patricie,Penelope,
volám k nám sílu čar a světla,
ať vaše moc stojí na straně naší
a aby ta Zdroj všeho zla ze světa smetla
(všechny)


Na zviditelnění víl a trollů

V této mezidobě v temném domě,
vzýváme síly v sobě
tři stojíme tu a velíme
nebytelného prosíme
by z nebes k nám prohlédl
a k cíly našemu nás dovedl
(Prue, vyvolaly všechny)

K zničení Terry
Tělo vyvrhni jedovatou esenci
světlo lásky ať ukončí její existenci
(Prue a Phoebe, podruhé všechny)

Na zničení Eamese

Eames nyní zaplatí odplatu oběti
Natalii zdar Eamesovi zmar
moci změny bij do stěny
odmítám tvé odražení
(všechny)


Pro hledání ztracených věcí

Duchové vůdčí, prosím vás o milost,
dejte, ať smím prohlédnout nad jasnost
veďte mě nyní k tomu co hledám
dejte ať v mysli opět pokoj mám
(Piper a Phoebe)

K nalezení Toma
Ukažte mi cestu, kterou jít mám
ať spásu tomovi a Prue mír do duše dám
(Phoebe)

Na hledání ztracených věcí
Vracím času to, co jsem já najít nechtěla
ať je to pryč z mysli, z těla
(Phoebe)


K přimění Prue a Zila poslouchat rozkazy Dantalian

Touto knihou kouzlo spřádám,
všechnu bolest na ni vkládám,
ať jen trpí
(Dantalian)

Na zničení Dantalian
Sílo světla, magická moci
uvrhni děj (?) do bezkonce noci
(všechny)


Svatební kouzlo

Srdce tobě
tělo tobě
vždy a na věky
tak staniž se
(Piper a Leo)


K přivolání anděla smrti

Duchové moře, z písku hrady
ať je hned anděl smrti tady
posílám svůj verš po větru
větře, přiveď smrt, ať je ihned tu
(Prue)

Ke zničení Hledačů
Vraždou nabyté znalosti
jsou krutý nepřítel moudrosti
mysl planoucí kradeným ohněm
budiž teď svým vlastním hrobem
(všechny)


Vyvolání ducha

Neznámý dobrý duchu
potřebujeme rady
prosíme, spoj se s námi
a zjev se tady
(všechny)

Ke zničení Stína
Devětkrát znova zemřít chtěl
necítil bolest, dýchat směl
ať je teď lapen do kruhu
a v bolesti pozná záhubu
(všechny)


K přivolání Baltazara

Síly kouzel černé, bílé
teď nadešla vaše chvíle
ať ho skrývá vzduch či zem
přiveďte démona Baltazara sem
(Phoebe a Prue, později Piper)

K vystopování Banshee
Ať její křik, jež krmí žal,
jenž přináší jen smrt a zmar
slyší ti, kteří ji hledají
a zastavit ji spěchají
(Piper a Phoebe)


K zničení Shaxe

Duchu vzdušných vírů,
tady nemáš sílu
nezůstaň tu se svým zlem,
smrt tě s tímhle kouzlem vem
(Phoebe, později Piper a Prue)


K vyvolání síly tří

Poslyš řeč čarodějek
Tajemství, co skrývá noc
Poznej jména nejstarších bohů
Slova těch nejsilnějších kouzel
Svědkem je mi tato chvíle
Obracím se k staré síle
Dej velkou moc nám sestrám třem
Chceme mít moc
Dej nám sílu
(Phoebe)

K přivolání bouřky

Při Asterii a Perseovy
otevři se nebe a čiň své nejhorší.
(Hekaté)

Přivolání Kali
Přijď ke mně Kalí
já tě volám Kalí.
Přijď ke mně Kalí
já tě volám Kalí.
(Aviva)

 

Na seslání inspektora
My voláme duchy ke zla produktu,
ať ho přenesou hned do Timbuktu
(Phoebe)


Odkrývací kouzlo
Zaklínám vás kouzel síly,
Odhalte ty co se skryly
předejte sílu věci té,
rozpoznat zlo ukryté
(Phoebe a Piper)Likvidační kouzlo

Ať se ten co je pohrdaný,
promění v sen,
a co ho hyzdí ,
ať z něj vyjde ven
(Paige)

Na poražení Jeremyho (nefungující)
Láska se rozplyne a zmizí z mého života a mého srdce
Nech mě být Jeremy a už se nikdy nevracej
(Piper)

Kouzlo na poražení Jeremyho (funkční)
Tři spolu stojící síly se spojí
Tři spolu stojící síly se spojí
Tři spolu stojící síly se spojí
(všechny)

K poražení Javny
Na nás pohleď oko zlé,
zkáza tvá se přiblížila.
Skloň se před silou trojí jedinou.
Zmizte oči zlé a prokleté.
(všechny)


Na poražení Morfovačů

Když v kruhu jenž je tvým domovem
Klid je pryč, zlo všude jen
Tak znič vše živé, pomoz zas
Nás tří sester vyslyš hlas
(všechny)

K upoutání lásky

Volám tě, volám tě
Já královnou jsem teď tvou
Tys můj bohatýr
Mé přání ať se vyplní
(Phoebe a Piper)Na odejmutí empatie

Osvoboď empatika
uvolni jeho dar
ať je zbaven veškeré bolesti
(Prue)

Kouzlo k likvidačnímu lektvaru na Baltazara

Duchové vzduchu, lesa moře
zbavte nás od démona hoře
duchu tmy a světla
zažeňte ho zpět do pekla
(všechny)

K přivolání Baltazara
Magické síly černé, bílé
nadešla vaše chvíle
ať je noc či bílý den,
přiveďte démona Baltazara sem
(Piper a Prue)


K zničení Alchymisty

Vzuch buď vzduchem země zemí
alchymista nic nepromění
Ďáblem pekla zplozený
ať je hned ohněm spálený
(všechny)Na obživnutí Prue 1
V tuto noc a v tuto chvíli,
vzývám vás staré síly
Vraťte mi mou sestru,
a vraťte nám moc tří
(Piper)


Na obživnutí Prue 2
Povstaň čarodějek moci sílo,
ať povzneseš naše dílo
Vzývám tě vrat se k nám,
ať zas všechnu sílu mám
(Piper)


Na obživnutí Prue 3
Krev za krev vzývám tě,
krev za krev zpět volám tě
(Piper)

Na vyvolání ducha-Seance
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany,
zjev se po mé pravici,
překroč věčnou hranici
(Piper)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

testimony about the good works of Dr Isikolo

(Elena Branko, 28. 5. 2020 9:33)

Můj přítel se se mnou rozešel před 2 měsíci, protože měl pocit, že jsem na něj podváděl se svým kamarádem, snažil jsem se mu všechno, co jsem mu mohl vysvětlit, ale zaplatil hluché uši, byl jsem emocionálně zdevastovaný, protože jsem ho opravdu miloval až do Viděl jsem příspěvek na internetu o DR ISIKOLO, který pomáhá lidem získat zpět jejich ztraceného milence, zpočátku jsem pochyboval, jestli je to skutečné, protože jsem nikdy nevěřil v takové věci, ale rozhodl jsem se ho vyzkoušet, kontaktoval jsem ho a řekl mu mě, co mám dělat, a udělal jsem to, pak pro mě udělal kouzlo Láska Proces kouzla, aby se sjednotili milenci, je velmi jednoduchý a pracuje nezištně lidem stejným způsobem, jakým obnovil můj vztah do 48 hodin a můj přítel zavolal a prosil znovu se se mnou, pokud potřebujete pomoc s opravou vašeho vztahu nebo manželského problému. Zde je jeho kontakt, WhatsApp/Viber ho na: +2348133261196, E-mail mu (isikolosolutionhome@gmail.com)

Help

(Gery, 21. 1. 2020 1:12)

Jsem velmi překvapen zázračným zážitkem a zázraky Dr. Alashiry, které se rozšířily po internetu a po celém světě. Jak úžasně pomohl lidem na celém světě obnovit jejich ztracené milence, kontaktoval jsem ho po překročení tolika svědectví od různých lidí pomohl přivést zpět bývalé milenky jsem byl hluboce zamilovaný do svého manžela a byl se mnou, ale najednou se jednoho dne se mnou rozešel.Zkoušel jsem všechno, ale zdálo se, že nic nefunguje, myslel jsem, že to skončí navždy. Nikdy jsem neuvěřil kouzla, ale byl jsem tak zoufalý, že jsem si myslel, že už nemám co ztratit. Začal jsem hledat jiné kouzla a konečně jsem našel „chrám ALASHIRA“, který mi v tomto procesu pomohl, a nakonec jsem dostal manžela zpět a jsme tak šťastní. Jsem mu za to vděčný. Pokud potřebujete kolečka, který vás může dostat zpět, kontaktujte ho na dr.alashirao1@gmail.com a jeho telefonní číslo je +2348034395438 díky.

Tears of joy

(Shuku, 21. 1. 2020 1:09)

Jsem si šeriku oženit se s mým životem po celá léta s mnoha zdravotními podmínkami, které mě opustily tak bezmocné, poté, co jsem utrpěl záchvaty, které vedly k řadě náhodných pádů a následkům vícenásobných zranění, život byl plný bolesti a nesnesitelný, moje mobilita byla omezena pomocí židle a roztroušené jak jsem už nemohl dělat věci, které používám předtím, jak čas plyne, moje situace se zhoršovala pouze se seznamem zdravotních stavů, které se hromadily jeden po druhém, v průběhu let jsem podstoupil mnoho léčebných procedur, ale nezdálo se, že by se mi dalo ušetřit peníze, abych se mohl vrátit. Snažím se jemné řešení mého problému, ale bolest stále přetrvává, fyzický kontakt zhoršuje moji bolest, byl jsem odhodlaný a neschopný se vztahovat nebo komunikovat s ostatními lidmi, ibecame úzkostný a depresivní, jak theillness shrowded všechno v mém životě ... bylo to dobré, žeGOD odpověď allmy plakat pomocí DR ALASHIRY .. moje sestřenice sestřenice ho kontaktovala pro mě a řekla mu o svých problémech řekla co dělat a některé věci ... a ona mi pomůže a získat opravdu, že je skvělá sestra ... .. Myslím, že Bůh DR ALASHIRA jsem zase dobře, mohu nyní chodit a dělat mnoho věcí, dokonce i morethan před ... allhail toagreat manofpeace a radost…. navždy vám zůstanu skvělá… o pomoc prosím kontaktujte DR ALASHIRA on vám pomůže .. EMAIL dr.alashirao1@gmail.com whatsap + 2348034395438… díky za sdílení mé výpovědi se mnou.

Thanks Dr alashira

(Faithy, 21. 1. 2020 1:07)

Zdravím všechny. Je to s velkou radostí v mém srdci, že jsem přišel sdílet toto svědectví o světě. Byl jsem ženatý 7 let bezdětný, ale dnes mám pár dvojčat s pouhým setkáním s Dr. ALASHIRA

Viděl jsem na internetu různá svědectví o tomto muži. Někteří svědčili o tom, jak to pomohlo zachránit jejich rozbité manželství, jiní o propagaci na jejich pracovišti. Nebyl jsem si příliš jistý, abych ho kontaktoval, protože můj případ (nepřítomnost dětí) nebyl součástí toho, co se stalo, udělal akt víry a kontaktoval ho e-mailem. Krátce mi můj doktor řekl, že nemůžu mít děti, protože moje vejce bylo příliš malé, ale Dr. ALASHIRA mi pomohla s bylinnými medicínskými a modlitbami. děkuji také mému manželovi za jeho trpělivost a lásku ke mně.

Toto svědectví je jedním z mých slibů, pane ... Doufám, že to uvidíte i všichni ostatní lidé, kteří to potřebují

jedna nebo druhá pomoc.

Jeho e-mail je dr.alashirao1@gmail.com

a WhatsApp je: +234 8034395438

Prosím, pomozte chlapům sdílet tento příběh, dokud se nedostane k ... Děkuji vám ...

Testimony

(Bensly, 21. 1. 2020 1:06)

JAK JSEM EX-WIFE ZPĚT S POMOCÍ DR ALASHIRA ...... Ahoj všichni, jmenuji se Robert Jason, po patnácti letech manželství jsme s manželkou žili šťastně spolu, tolik jsme se milovali a milovali jsme rodinu "Byla to moje priorita, až do rána, kdy jsme se svou manželkou měli trochu argumentu, že všechny páry dobře vědí, protože po argumentu, že jsem šel do práce, když jsem se vrátil domů, jsem nemohl najít manželku a děti. Také ji zabalila a to dětí a odešla. Snažil jsem se jí zavolat, ale nemohl jsem se k ní dostat. Šel jsem do domu její přítelkyně, ale nemohli mi říct, kde ji najít. Byl frustrovaný. Nevěděl, jak moc todo. Začal jsem pít alkohol každý den a v noci jsem přestal chodit do práce. Bylo to pro mě obtížné, protože ona a moje děti pro mě znamenaly, že to bylo, jako by mi byla část mého těla ponechána. Jednoho dne se mi nepodařilo dobře procházet, když jsem viděl svědectví někoho svědčí o člověku c řekl doktor Alashira andhowhebr o jeho manželce zpět za 3 dny, nemyslel jsem na to dvakrát. Poslal jsem mu zprávu a řekl mu všechno, co se stalo mezi mnou a mojí ženou a řekl, že našel můj problém velmi řešit, uzdravit totrusthim, žežena Vrátil jsem se a řekl jsem mu, že mu důvěřuji a požádal o informace, které jsem mu dal. Tři dny později se moje žena vrátila domů s dětmi. Byl jsem tak překvapený, že jsem to viděl, že se mi za to potřásl, zašklebil se a omluvil se, že jsem v pořádku "Odpouštím jí, že jsem ráda, že je zpět, nyní žijeme šťastně spolu. Pokud je tvoje srdce zlomené, protože tě opustila tvoje manželka nebo tvůj manžel, kouzlo, ochrana spelland alsoto resolvea případ, kontaktujte tohoto mocného kouzla obhájeného doktora ALASHIRA, kontaktujte ho e-mailem ; (dr.alashirao1@gmail.com) nebo můžete také použít itsap +2348034395438

Love healing

(Lucas, 21. 1. 2020 1:05)

Díky bohu Dr. Alashirovi musím poděkovat za uzdravení za to, že na mě přinesl mor vředů. Asi pět let jsem trpěl velmi vážným vředem. Šel jsem do nemocnice za léčbou, to všechno ... teprve před několika měsíci jsem viděl svědectví o ženě s diabetem, jak jí pomáhá Dr. alashira ... a kontaktuji doktora Alashiru poté, co vysvětlil věci, Dralashirainstruovánmohlavým způsobem ..odo mě posílám nějaké tekuté byliny do malé láhve Idrank s vírou odjel to, bolest vředu se úplně zastavila a jsem úplně svobodný. Bože, Dr. Alashira obnovil své zdraví, jsem volný a už utrácí peníze za léky. Za to musím poděkovat Dr. Alashira za to, že to byla skvělá práce. bratr a sestra. Můžete ho také kontaktovat pro pomoc ..dr.alashirao1 @ gmail.com nebo + 2348034395438 ..

Svědectví

(Alberto Grace, 31. 12. 2019 22:51)

Toto je moje svědectví o dobré práci doktora Fasoyi, který mi pomáhá, já jsem Alberto Grace ze Španělska. Je mi líto, že jsem to dal na síť, ale budu muset, díky tomuto světově nejlepšímu kouzlu, které přivedlo zpět mého manžela, který mě opustil ven za poslední 3 roky, nakonec jsem se setkal s tímto mužem na blogu vyslání jednoho z je klient pro pomoc, můj manžel rozdal všechny známky, že měl poměr, ale já jsem se rozhodl žít v popření a ignorovat je. Choval se ke mně špatně a přestal mi ukazovat lásku a náklonnost, která mě do něj zamilovala

Vysvětlil jsem mu všechno a on mi řekl o kouzelníkovi, o kterém slyšel, a dal mi e-mailovou adresu, abych mu mohl napsat kouzlo, abych mu řekl své problémy. Za pouhé 2 dny byl můj manžel zpět ke mně, jen jsem chci poděkovat za toto pravdivé a upřímné kouzlo, pane, vše, co jste mi řekl, přišlo projít a děkuji, pane, prosím, chci říct všem, kdo hledá jakékoli řešení jejich problému, radím vám laskavě konzultovat toto kouzlo, on je skutečný, je mocný a cokoli kouzlo říká, je to, co se stane, protože všechno, co mi kouzlo řeklo, mi přišlo, můžete ho laskavě kontaktovat na: jeho e-mailová adresa je (fayosasolusionhome@gmail.com) nebo přímo na Whatsapp +2348151918774

Hej, jsem tak nadšená, že moje rozbité manželství bylo obnoveno

(Diana Luis, 27. 11. 2019 16:35)

Hej, jsem tak nadšená, že moje rozbité manželství bylo obnoveno a můj manžel je zpět poté, co mě opustil a naše 2 děti pro jinou ženu. Po osmi letech manželství jsme se s manželem dostali do jedné hádky nebo do té druhé, dokud mě nakonec neopustil a přestěhoval se do Kalifornie, abych byl s jinou ženou. Cítil jsem, že můj život skončil a mé děti si myslely, že už nikdy neuvidí svého otce. Snažil jsem se být silný jen pro děti, ale nemohl jsem ovládat bolesti, které trápí mé srdce, moje srdce bylo plné bolestí a bolestí, protože jsem byl do svého manžela opravdu zamilovaný. Každý den a noc na něj myslím a vždycky si přeji, aby se ke mně vrátil, byl jsem opravdu naštvaný a potřeboval jsem pomoc, takže jsem hledal pomoc online a narazil jsem na web, který navrhl, že Dr. Mohammed může pomoci získat zpět zpět rychle . Cítil jsem, že bych ho měl vyzkoušet. Kontaktoval jsem ho a řekl mi, co mám dělat, a udělal jsem to, pak pro mě udělal (kouzlo lásky). O 28 hodin později mi můj manžel opravdu volal a řekl mi, že mi a dětem tolik chybí, tak úžasné !! Tak se vrátil ten samý den se spoustou lásky a radosti a omluvil se za svou chybu a za bolest, kterou způsobil mně a dětem. Od toho dne bylo naše manželství silnější, než jak tomu bylo dříve, díky děkuji doktoru Mohammedovi. je tak mocný a já jsem se rozhodl podělit se o svůj příběh na internetu, že Dr. Mohammed skutečné a mocné kouzlo, které se budu vždy modlit, aby žilo dlouho, aby pomohlo svým dětem v době potíží, pokud jste tady a potřebujete Ex zpět Nebo se váš manžel přestěhoval do jiné ženy, už neplakejte, kontaktujte nyní tohoto mocného kouzla. Zde je jeho kontakt: Pošlete mu e-mail na adresu: monicaspiritualtemple@gmail.com, můžete mu také zavolat nebo přidat na Whats-app: +2348134493948

thank you Dr Isikolo

(Toni Antonio, 23. 11. 2019 8:09)

Moje cesta k obnovení manželství začala před 3 dny, když mě moje 22letá žena změnila o muže mladšího 10 let. Je mi 57 a je jí 55. Prošel jsem pouští a na své cestě jsem našel doktora Isikola. Bůh ho použil k tomu, aby uzdravil mé zlomené srdce a odstranil mé bolesti kouzlem Mocná láska. Bylo to pro mě těžké, jak se ji bez úspěchu pokusit dostat zpět domů, a pro mé děti a já se to stalo agónii. Věřím Pánu a vím, že mi chce obnovit manželství. Vysvětlil jsem mu všechno a on mi řekl, co mám dělat, co jsem udělal, a udělal svou část a moje žena se vrátila domů ke mně a našim dětem za méně než 48 hodin. Potřebujeme víru. Víra je ujištění věcí, v které doufáme, a přesvědčení o věcech, které nevidíme. Muži a ženy se prosím nevzdávejte, Bůh může použít doktora Isikola k obnovení vašeho manželství nebo vašeho vztahu. Neztrácejte naději. Musíte se zamilovat do Pána.
Kontaktujte doktora Isikola Pro mocné milostné kouzlo poslané od Boha. e-mailem isikolosolutionhome@gmail.com.com nebo jeho WhatsApp na: +2348133261196

testimony

(Lara Gamiz, 21. 11. 2019 9:07)

Dr Edo nejlepší kouzlo online obnovit můj rozbitý vztah a já vřele doporučuji Dr Edo každému, kdo potřebuje pomoc!
Můj manžel mě opustil pro jinou ženu před 3 měsíci a od té doby se můj život naplnil bolestmi smutkem a zlomeninami srdce, protože on byl moje první láska, se kterou jsem strávil celý svůj život. Moje kamarádka mi řekla, že viděl několik svědectví o kouzelnici jménem Dr Unity, že dokáže během několika dní vrátit milence, zasmál jsem se a řekl, že mě nezajímá, ale kvůli lásce, kterou pro mě měl můj přítel, konzultoval můj kněz jménem mého a k mému největšímu překvapení po 2 dnech mě můj manžel poprvé volal po třech měsících, že mi chybí a že je tak líto za všechno, co mě donutil projít. Vrátil se a teď jsme spolu šťastní. Stále tomu nemohu uvěřit, protože je to velmi neuvěřitelné. Děkuji vám doktore Edo, že jste mi přivedl zpět svého milence a také mého milého přítele, který se za mě přimlouval, za kohokoli, kdo by mohl potřebovat pomoc tohoto velkého kněze, je e-mailová adresa: edolovespelltemple@gmail.com, můžete mu také zavolat nebo jej přidat na WhatsApp: +2348159452497

dregbedcaster@gmail.com

(Jones, 2. 8. 2019 6:03)

JAK ZÍSKÁM EX EXUS HANDBAND ZPĚT S POMOCÍ SKUTEČNÉHO A EFEKTIVNÍHO SPLAVU OD DR Sunny Jmenuji se Jones Alax, nikdy jsem si nemyslel, že se znovu usmívám. Můj manžel mě nechal s dvěma dětmi na jeden rok Myslel jsem, že ho znovu neuvidím, dokud jsem se nestretl s lady jménem Maria, která mi vyprávěla o kouzelníkovi jménem Dr.Sunny, dala mi jeho e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu, kontaktovala jsem ho a ujistil mě, že 48 hodin, můj manžel se vrátí ke mně, Za méně než 48 hodin se můj manžel vrátil a začal prosit o odpuštění, že je to práce ďáblů, takže jsem až dosud překvapen tímto zázrakem, nemohl jsem si představit, ale jakmile kouzlo bylo obsazeno, otěhotněla jsem a porodila mé třetí dítě, pokud potřebujete jakoukoli pomoc od něj, můžete se na něj obrátit prostřednictvím e-mailu: drsunnydsolution1@gmail.com Nebo WhatsApp nebo mu zavolejte: +2349030731985
.
Dr.Sunny také léčí:
1. HIV / AIDS
2. HERPES 1/2
3. RAKOVINA
4. ALS (Lou Gehrigova nemoc)
5. Hepatitida B

testimony

(Lara Dino, 11. 7. 2019 10:35)

KONTAKTUJTE TENTO VELKÝ SPELLOVÝ CASTER PRO POMOCÍ VYHLEDAT LOTTOU NEBO LOTTO. isikolosolutionhome@gmail.com
Jsem velmi vděčný, že s vámi sdílím toto skvělé svědectví. Nejlepší věc, která se kdy v mém životě stala, je to, jak jsem vyhrál loterii. Jsem žena, která věří, že jednoho dne vyhraju v loterii. konečně mé sny přišly, když jsem e-mailem DR ISIKOLO. a řekněte mu, že potřebuji čísla loterie. Přišel jsem na dlouhou cestu utrácet peníze na letenku, jen aby se ujistil i vyhrát. Ale já nikdy nevím, že vítězství bylo tak snadné až do dne, kdy jsem myslel kouzlo kolečko on-line, který tolik lidí mluvil o tom, že je velmi velký v casting loterie kouzlo, tak jsem se rozhodl dát to try.I kontaktoval tohoto muže a on udělal kouzlo a on mi dal výherní loterijní čísla. Ale věřte mi, když se tahy dostaly mezi vítěze. Vyhraji 1.900.000 milionů eur. DR ISIKOLO opravdu jste nejlepší, s těmito lidmi můžete vydělat miliony peněz prostřednictvím loterie. Jsem tak ráda, že jsem se s tímto mužem setkala, navždy vám budu vděčná. Email mu isikolosolutionhome@gmail.com nebo Whatsapp ho na +2348133261196

pravý kouzelník jménem Dr. Isikolo

(Jana Kristijan, 8. 7. 2019 12:34)

Toto je webová stránka, kterou jsem četl o doktorovi Isikolo a kontaktoval ho, aby mi pomohl dostat mého bývalého přítele zpět, aby se oženil během měsíce května tohoto roku a já jsem se sem vrátil, abych o něm mohl psát. Dr. Isikolo vám pomůže vyřešit váš problém bez ohledu na to, čím procházíte. Jmenuji se Jana Kristijan. Zveřejnění o kouzelnické kouzelnici je pro mě velmi zvláštní, protože jsem nikdy nevěřil, že budu schopen říct, že mi po 3 letech bez kontaktu pomohl kouzelník. Četl jsem o doktorovi Isikolo z jiných webových stránek a kontaktoval jsem ho, aby mi pomohl a za necelých 48 hodin mi můj bývalý přítel zavolal a byl jsem rád, že se chce ke mně vrátit. Setkali jsme se v pátek a on mi navrhl. Byl to nejkrásnější prsten. Prosím, všichni tady, kontaktujte Dr. Isikolo, aby vám vyřešil váš problém a udělal vám radost ze svého vztahu, který vás bolí. Láska je nejlepší pocit, jaký kdy zažil. E-mail na isikolosolutionhome@gmail.com Můžete také Whatsapp / Viber ho na +2348133261196. On je největší kouzlo a kouzelník můžete najít kdekoli online.

testimony

(Ana Hrvoje, 5. 7. 2019 17:09)

Jsem tak rád, že jsem se o své fantastické svědectví podělil. Můj život se zcela změnil za 48 hodin. Vidím se v zrcadle a usmívám se. Mám důvěru v sebe a své schopnosti poprvé ve věku. S pomocí doktora Isikola mám svého přítele zpátky v životě. Řekl omluvu 48 hodin po vytvoření kouzla. Řekl, že si uvědomil, že se nikdy nechce rozbít, že nedokáže zvládnout emocionální zavazadlo, které jsem nosil celou dobu. Řekl, že si myslí, že je to negativní vliv na můj život a myslel, že je nejlepší odejít. Řekl, že je těžké, že jsem pořád mluvil o minulosti. Oba jsme si navzájem odpustili. Mám v kapse peníze, které jsou mé vlastní. (Moje kontrola šeku prošla, když mi bylo řečeno, že je to několik měsíců. Jsem živým důkazem toho, co může doktor Isikolo udělat. Děkuji vám moc děkuji doktoru Isikolovi za úžasnou věc, kterou jste udělali v mém vztahu. Pomohli jsme si, abychom byli schopni vidět a mluvit pravdu k sobě navzájem.Nikdy jsem si nemyslel, že by kouzlo mohlo pomoci pár, než jsem velmi rád, že jsem vás kontaktoval a inicioval všechno, aby se to stalo. isikolosolutionhome@gmail.com Můžete také WhatsApp ho na +2348133261196.

testimony

(Rafael Tomislav, 3. 7. 2019 8:28)

Hej, ty pláčeš, že tvoje žena tě opustila a děti pro jiného muže, už nemusíš plakat, protože jsem byl na stejném místě, dokud jsem neslyšel o DR ISIKOLO, jak má dnes tolik lidí ve svém vztahu může odvážně doporučit Dr, ISIKOLO každému, kdo potřebuje pomoc. Nezklamal mě také jsem přesvědčen, že nemůže selhat taky. je to opravdu zázračný pracovník. Zkoušel jsem tolik kouzelnických koleček a psychických, když mě můj milenec opustil. DR ISIKOLO bylo jediné kouzlo, které mi pomohlo. Pro jistotu je to opravdu chrám prosperity, kde se můžete dostat zpět svého bývalého milence. DR ISIKOLO vrhla milostné kouzlo a moje žena se změnila, udělala z ní lepší ženu a všechny své tajné milence. Jsem rád, že mám sjednocenou rodinu, bez snahy DR ISIKOLO to nebylo možné. Moje žena je zpět plná lásky a upřímnosti a stalo se to jen za 48 hodin. Spojte se s DR ISIKOLO a pomozte mu s nápovědou.
isikolosolutionhome@gmail.com Můžete také Whatsapp / Viber ho na +2348133261196

KONTAKTUJTE TENTO VELKÝ SPELLOVÝ CASTER PRO POMOC VYHLEDAT LOTTO A LOTTERY. isikolosolutionhome@gmail.com

(Lara Dino, 29. 6. 2019 9:41)

KONTAKTUJTE TENTO VELKÝ SPELLOVÝ CASTER PRO POMOC VYHLEDAT LOTTO A LOTTERY. isikolosolutionhome@gmail.com
Jsem velmi vděčný, že s vámi sdílím toto skvělé svědectví. Nejlepší věc, která se kdy v mém životě stala, je to, jak jsem vyhrál loterii. Jsem žena, která věří, že jednoho dne vyhraju v loterii. konečně mé sny přišly, když jsem e-mailem dr gbojie. a řekněte mu, že potřebuji čísla loterie. Přišel jsem na dlouhou cestu utrácet peníze na letenku, jen aby se ujistil i vyhrát. Ale já nikdy nevím, že vítězství bylo tak snadné až do dne, kdy jsem myslel kouzlo kolečko on-line, který tolik lidí mluvil o tom, že je velmi velký v casting loterie kouzlo, tak jsem se rozhodl dát to try.I kontaktoval tohoto muže a on udělal kouzlo a on mi dal výherní loterijní čísla. Ale věřte mi, když se tahy dostaly mezi vítěze. Vyhraji 3 000 000 milionů eur. DR ISIKOLO opravdu jste nejlepší, s těmito lidmi můžete vydělat miliony peněz prostřednictvím loterie. Jsem tak ráda, že jsem se s tímto mužem setkala, navždy vám budu vděčná. Email mu isikolosolutionhome@gmail.com nebo Whatsapp ho na +2348133261196

DR BEN nejlepší kouzelník online obnovit můj zlomený vztah a já velmi doporučuji DR BEN pro každého, kdo potřebuje pomoc!

(Mia Lukas, 21. 6. 2019 10:09)

Můj bývalý přítel mě před týdnem vyhodil poté, co jsem ho obvinil, že viděl někoho jiného a urazil ho. Chci ho zpátky v mém životě, ale on odmítá mít nějaký kontakt se mnou. Byl jsem tak zmatený a nevím, co mám dělat, tak jsem se dostal na internet a pomohl jsem, a viděl jsem svědectví o tom, jak jim kouzlo pomáhá získat jejich zpět, tak jsem se obrátil na kouzlo a vysvětlil mu svůj problém. a on mi dal kouzlo a ujistil mě o dvou dnech, že se můj ex vrátí ke mně a k mému největšímu překvapení třetí den můj ex přišel na dveře a prosil o odpuštění. Jsem tak šťastná, že moje láska je zase zpátky a ne jen to, že se chystáme oženit. Ještě jednou děkuji Dr. Landy. Jste opravdu talentovaní a nadaní. E-mail: goodwillspelltemple@gmail.com můžete ho WhatsApp prostřednictvím mobilního telefonu +2348159101215 je jediná odpověď. Může mít velkou pomoc a já ho nepřestanu zveřejňovat, protože je to úžasný člověk.

pravý kouzelník jménem Dr. Isikolo

(Lucija Karlo, 20. 6. 2019 9:58)

Jsem Lucija Karlo z Austrálie, můj manžel mě opustil bez důvodu, nastěhoval se s jinou ženou, když nám zbývá pár dní na naši svatbu. Cítil jsem se, jako bych se zabil. Zkoušel jsem různé kolečka kouzel a šel jsem do různých chrámů, abych se modlil, ale ne všichni. Můj život byl velmi hořký a smutný. Jednoho dne mi pak jeden můj přítel vyprávěl o DR ISIKOLO a že je velmi dobrý a za své služby ani moc neúčtuje. Řekl, že mu pomohl dostat svou práci zpět na své manželské záležitosti. Nevěřil jsem tomu, protože jsem s nimi pracoval a nefungovalo to. Dále mě prosil, tak jsem se rozhodl vyzkoušet DR ISIKOLO. Kontaktoval jsem ho a dal jsem mu potřebné informace. Stále jsem nevěřil, ale pořád jsem pokračoval s láskou a další den jsem dostal hovor a byl to můj miláček, Erik se omluvil a vrátil se ke mně. Dokonce mi dal nějaké peníze jako náhradu a na přípravu naší svatby. Jsem teď velmi šťastná žena. Děkuji DR ISIKOLO, že vám budu navždy vděčný. může vyřešit jakýkoliv problém. Vyzkoušejte ho dnes a nezůstanete stejné. Můžete ho kontaktovat prostřednictvím tohoto e-mailu
Viber / WhatsApp: +2348133261196
E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com
Webové stránky: drisikolosolutionhome.webnode.com

Děkuji doktoru Ben za pomoc

(Monika Lovre, 19. 6. 2019 9:40)

Já a můj přítel jsme byli spolu 8 měsíců a bylo to 6 měsíců, co jsme se oddělili. Stále ho miluju, ale někteří, co cítí jeho nespravedlnost. Proč milovat někoho, kdo tě zřejmě nemiluje zpátky? Modlil jsem se a modlil se za tyto měsíce a nic. Je stále se svou novou přítelkyní (s níž žije), ale neznamená to, že musím hledat pomoc První týdny po rozchodu jsem se modlil a snažil se o pomoc. kouzlo kolečko pomoci obnovit vztah dostat ex milence zpět, "tak jsem se rozhodl dát zkusit coz miluji svého přítele tolik. tak jsem se obrátil na Dr. Ben a řekl mi, že je to můj problém a on mi dal 100% záruku, že po svém kouzlu budu mít svého přítele, takže jsem byl nadaný a měl jsem štěstí, že jsem ho kontaktoval a udělal všechno, co mě požádal, a mé největší překvapení 2 dny po kouzlu mě můj přítel zavolal a omluvil se za to, co mi udělal, a požádal o odpuštění, abych se pro mě vrátil domů, byl jsem opravdu zraněn a projít ty okamžiky, ve kterých mě opustil, po tom všem, co doktor Ben udělal pro mě, odpustil jsem mu a on se vrátil domů s více lásky a štěstí, vše díky Dr Ben skutečné kouzlo kouzelník Afriky zatím google doporučil tento rok .. Takže prosím, pokud budete potřebovat pomoc, kontaktujte ho příliš na to. Uvidíte v závěru musíte jen důvěřovat procesu, kontaktujte Dr. Ben goodwillspelltemple@gmail.com můžete zavolat / whatsapp mu přes je mobilní číslo +2348159101215

testimony

(Zara Šime, 18. 6. 2019 9:44)

Můj přítel mě opustil pro jinou dívku. Potřeboval jsem ho zoufale, protože jsem ho tak milovala. Velmi jsem se bál a potřeboval pomoc. jak jsem procházel internetem, narazil jsem na konkrétní svědectví o tom dobrém Dr. Isikolo pomoci dostat zpět rychle a zastavit rozvod nebo rozchod a tak dále, tak jsem se cítil, že bych mu měl zkusit. Obrátil jsem se na něj a on mi řekl, co mám dělat, a pak jsem to udělal (vrátil mi kouzlo lásky). O 48 hodin později se můj přítel vrátil ke mně, pláč a prosil o mé odpuštění. Dnes jsem tak šťastný a chci doporučit tento velký kouzlo kolečko pro každého, kdo opravdu potřebuje naléhavé řešení jeho nebo její rozbité vztahy a manželství e-mailem na: isikolosolutionhome@gmail.com Jednoduše kontaktujte velké "Dr Isikolo" Pokud jste Máte nějaký problém, kontaktujte ho a já vám zaručit, že vám pomůže., už neplač kontaktovat toto mocné kouzlo. Děkuji vám doktor Isikolo za záchranu mých rozbitých vztahů a přivedl mého přítele zpět ke mně! “Napište mu na adresu: isikolosolutionhome@gmail.com Můžete také Whatsapp / Viber ho na +2348133261196